Ladislav Szabó - fotograf

Landscape, travel, outdoor and nude art photography

Landscape, travel, outdoor and nude art photography

Od malička som vždy miloval pobyt v prírode, jej rozmanitosť a jedinečné okamžiky, ktoré nám ponúka. Posledné roky sa okrem pohybu v prírode snažím tieto okamžiky aj zachytávať na fotografie. Pokiaľ vás zaujíma moja tvorba budem rád keď navštívite moje galérie.

I love being in nature, it's variety and unique moments that it offers. In recent years I try to capture these moments on photos. If you are interested in my work, I gladly invite you to view my galleries.

Copyright Ladislav Szabó 2024. Stránka vytvorená a sponzorovaná www.pagebrix.sk